Secondhand Laptop Charger Needed

Secondhand Laptop Charger Needed

कसै संग बेच्नुपर्ने Dell को original चार्जर छ भने मलाई मेसेज गर्नुु है पिलिच। साथीभाईमा पनि सोघखबर गरिदिनु।

धन्यवाद।


View on r/Nepal by chlorine-osmosis