NEPAL123.com
Infotaining Nepal since 2001

Wishing everyone a safe and happy Deepawali! πŸͺ”πŸŽ†πŸŽ‡πŸ•―️🌟

Laxmi mata πŸ•‰οΈ ko aashish sabai ma paros. Sabai ko jiwan ma jhilimili 🌟 hos, nidhar ma rato/nilo/pahelo/hariyo/seto/saptarangi **🌈** sabai rang sadhai basi rakhos.

https://preview.redd.it/xb3grcdviix71.jpg?width=1280&format=pjpg&auto=webp&s=3d0d0460a1a328d908c8279d5c26e354a3dc9db4

No matter whether the market is up or down, no matter if our portfolio is red or green, it is times and festivities like this that we long for. So enjoy every bit with your families and loved ones. Happy Tihar!

P.S. πŸ“ˆπŸ“‰ Market resumes coming Monday i.e. Nov 8th, 2021.r/NepalStock by JackThorne30

11 Comments
 1. Ronaldo_fink_mullen says

  Happy Tihar everyone !!

 2. LoanSad5133 says

  Happy tihar

 3. Karmicdoom says

  Happy Deepawali folks! Cheers and have a nice one!

 4. Infamous_Magician523 says

  Palo pilo sabai lai IPO parosπŸ€—πŸ€—

 5. Lord_Voldermorttt says

  Happy deepawali everybody✨✨

 6. TheChoosenPosition69 says

  may this deepawali burn all your bad times and let you enter in good times.happy tihar sabai jana lai!

 7. SakataGintoki- says

  Sabai ko portfolio pataka boom boom bha jastai boom boom hoss

 8. Responsible_Roof_825 says

  portfolio print garera puja garum sathi haru aaja.

 9. aglassof_warmwater says

  Happy Deepawali and Tihar everyone 🌟🌟

 10. berojgar_keto says

  Sunday bida ho ra?

 11. Many_Lack6928 says

  Happy Tihar to everyone.

Leave A Reply

Your email address will not be published.