हाम्रो टोलीले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि इन्सुलेशन बनाएको Timelapse भिडियो हेर्नुहोस्।

हाम्रो टोलीले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि इन्सुलेशन बनाएको Timelapse भिडियो हेर्नुहोस्।

हाम्रो टोलीले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि इन्सुलेशन बनाएको Timelapse भिडियो हेर्नुहोस्।

हाम्रो टोलीले जाजरकोट भूकम्प पीडितका लागि इन्सुलेशन बनाएको Timelapse भिडियो हेर्नुहोस्।

https://youtu.be/eqo-V0qNbL8


View on r/Nepal by difrpodcast