देउसीभैलोको जगेर्ना

देउसीभैलोको जगेर्ना

देउसीभैलोको जगेर्ना

देउसीभैलो लोप हुँदै जाँदा/ गर्दा, केही युवा र बालबालिकाहरूले संस्कृति जोगाउन पर्ने दायित्वलाई शिरोपर गरेर देउसी भट्टाउँदै।

देउसीभैलोको जगेर्ना
byu/Walk_Ins inNepal


View on r/Nepal by Walk_Ins